Poděkování JMK za poskytnutí dotace na projekt "Nová indiánská TÝ-PÍ"

19.09.2022

Naše jednota získala dotaci ve výši 70.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního titulu Individuální dotace JMK 2022 na projekt "Nová indiánská TÝ-PÍ". Díky této pomoci jsme mohli zakoupit 10 nových stanů tý-pí. Ty jme poprvé využily na našem letošním dětském táboře. Celková cena činila 212.740,- Kč a byla hrazena z dotace kraje, dále obce Čebín a také z vlastních zdrojů.

Všem mockrát děkujeme.

Tomáš Kříž, starosta jednoty


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky