NOVINKY


 

Po třech letech se opět konaly v Čebíně hody. Jak se vydařily, si můžete prohlédnout na fotografiích pana Josefa Cacka.

Na "bílou sobotu" - 16. dubna 2022 jsme společně s obcí Čebín pořádali v rámci kampaně Ukliďme Česko akci Ukliďme Čebín. Sešlo se přibližně třicet účastníků. Rozdělili jsme se na pět skupinek a každá uklízela část obce. Všem, kdo přiložili ruku k dílu, patří velký dík.

Srdečně Vás společně s obcí Čebín zveme na XVI. krojované hody a také do Čebínské stodoly, kde bude od pátku do neděle otevřen orelský výčep. V pátek a v neděli se bude hrát a zpívat ve stodole, v sobotu se můžete poveselit a zatancovat si na hodové zábavě v sokolovně v Čebíně.

V neděli 10. dubna 2022 jsme společně s místní organizací KDU-Čebín pořádali první ročník žehnání motorek v Čebíně. Na akci se i přes chladné počasí sjelo více jak 20 strojů. Při mši svaté v našem kostele sv. Jiří pronesl pan farář přímluvu za všechny motorkáře a ty, které na svých cestách potkají a také za jejich šťastný návrat. Poté...

Letošní tábor se opět uskuteční na tábořišti u obce Železné. Termín je stanoven na prvních čtrnáct dní v červenci. Jakmile bude připravena přihláška a další informace, zveřejníme je na těchto internetových stránkách.

V neděli 10. dubna 2022 pořádáme ve spolupráci s místní organizací KDU-ČSL (www.kducebin.cz) žehnání motorek. Začínáme 9:30 mší svatou v kostele sv. Jiří. V 10:30 hod. nám pan farář požehná stroje a vydáme se na společnou projížďku.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky