NOVINKY


 

Srdečně Vás zveme na tradiční předvánoční akci ŽIVÝ BETLÉM. Pokud nebude pršet, tak se uskuteční v sobotu 17. prosince 2022 od 14:00 hodin na návsi.

V neděli 2. 10. 2022 jsem se zúčastnili poslední letošní mariánské pouti na Vranově u Brna a navštívili nově zrekonstruovanou rozhledu Babí lom. Vyrazili jsme ráno vlakem z Čebína do České a odtud pěšky po sedmiradostné cestě až na Vranov. Po mši svaté a posilnění těla dobrotami z místních stánků jsme se vydali na Babí lom. Odtud vedly naše kroky...


Dobrý den, v neděli 2/10 bychom chtěli nabídnout dětem z tábora i ostatním výlet na Vranov (poslední letošní mariánská pouť). Po cestě zpět bysme se stavili na opraveném Babím lomě a zakončili bysme opékáním špekáčků na farní zahradě v Čebíně.

I letos jsme se vydali na hlavní orelskou pouť na svatém Hostýně (21/8/2022). Tentokráte jsme ji však pojali trošku jinak. Zatímco, starší poutnice zůstaly po mši na hostýnském kopečku, aby se občerstvily a společně s ostatními vyčkaly na odpolední křížovou cestu, mladší část výpravy se vydala na výlet přes Hostýnské vrchy do asi 8 km vzdálené...

Po třech letech se opět konaly v Čebíně hody. Jak se vydařily, si můžete prohlédnout na fotografiích pana Josefa Cacka.

Na "bílou sobotu" - 16. dubna 2022 jsme společně s obcí Čebín pořádali v rámci kampaně Ukliďme Česko akci Ukliďme Čebín. Sešlo se přibližně třicet účastníků. Rozdělili jsme se na pět skupinek a každá uklízela část obce. Všem, kdo přiložili ruku k dílu, patří velký dík.

Srdečně Vás společně s obcí Čebín zveme na XVI. krojované hody a také do Čebínské stodoly, kde bude od pátku do neděle otevřen orelský výčep. V pátek a v neděli se bude hrát a zpívat ve stodole, v sobotu se můžete poveselit a zatancovat si na hodové zábavě v sokolovně v Čebíně.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky