NOVINKY


 

1. dubna Vás srdečně zvu, abyste se připojili k akci UKLIĎME ČEBÍN. Sejdeme se v 9:00 hodin před obecním úřadem. Pytle na odpadky i rukavice budou pro všechny k dispozici. Akci zakončíme na Čebínské stodole opékáním špekáčků a pro děti budou připraveny drobné odměny a skákací hrad.

V úterý 14. 3. 2023 jsme se vypravili na nové tábořiště, které bychom měli začít využívat už tento rok pro letní tábor. Shodou náhod nám byl nabídnut pozemek bývalé cihelny poblíž řeky Trnavy a k tomu dobré zázemí v podobě zajištění pitné vody a dostatku palivového dřeva. Velmi si Vážím vstřícného přístupu pana Homolky, který nám zcela nezištně...


Srdečně Vás zveme na druhý ročník žehnání motocyklů, který pořádáme společně s místní organizací KDU-ČSL. V plánu je společná mše svatá a po ní požehnání strojů na návsi před orlovnou. Následovat bude vyjížďka. Podrobnosti zveřejníme v dostatečném předstihu zde a také na webu www.kducebin.cz a našem facebooku.

V sobotu 18. února 2023 proběhla v čebínské sokolovně tradiční ostatková zábava, na kterou o týden dříve zvaly občany Čebína pestrobarevné masky v masopustním průvodu obcí. Od 14 hodin zdobili dobrovolníci sál sokolovny. Velký dík patří čebínským ženám pod vedením paní Boženy Koláčkové za celkovou organizaci a přípravu bohaté tomboly a také paním...

Pokladničky z tříkrálové sbírky jsme dnes (18. 1. 2023) rozpečetili a jejich obsah spočítali. Celkem bylo vybráno 42.937,- Kč, které jsme odevzdali Oblastní charitě Tišnov. Všem koledníkům i všem, kteří přispěli, srdečně děkuji.

V neděli navštívila naši obec vzácná návštěva - TŘI KRÁLOVÉ. A to dokonce v několika "provedeních". Celkem sedm skupinek koledníků prošlo celou vesnici a do pokladniček vybírali finanční dary pro charitu. Kromě toho si také děti domů přinesli spoustu sladkostí a dobrot. Všem koledníkům, vedoucím skupinek a také vám, kteří jste přispěli , velmi...

Srdečně Vás zveme na tradiční předvánoční akci ŽIVÝ BETLÉM. Pokud nebude pršet, tak se uskuteční v sobotu 17. prosince 2022 od 14:00 hodin na návsi.

V neděli 2. 10. 2022 jsem se zúčastnili poslední letošní mariánské pouti na Vranově u Brna a navštívili nově zrekonstruovanou rozhledu Babí lom. Vyrazili jsme ráno vlakem z Čebína do České a odtud pěšky po sedmiradostné cestě až na Vranov. Po mši svaté a posilnění těla dobrotami z místních stánků jsme se vydali na Babí lom. Odtud vedly naše kroky...

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky