OREL jednota ČEBÍN

Sportuj, modli se, pracuj ...

NAŠE JEDNOTA


Jsme spolek, křesťanská organizace. Naší snahou je působit v oblasti sportu, kultury a podílet se na veřejném dění v Čebíně.

Pořádáme tábory pro děti, hrajeme divadlo, jezdíme na pouť na svatý Hostýn, organizujeme akce pro děti a mládež, pořádáme krojované hody, košty vína a masopustní rej masek, živý betlém, tříkrálovou sbírku a další.

Našim zázemím je bývalá farní stodola, která byla přebudována na orlovnu, kterou využíváme pro vlastní aktivity a nabízíme i veřejnosti. 

NOVINKY

Srdečně Vás zveme na tradiční předvánoční akci ŽIVÝ BETLÉM. Pokud nebude pršet, tak se uskuteční v sobotu 17. prosince 2022 od 14:00 hodin na návsi.

V neděli 2. 10. 2022 jsem se zúčastnili poslední letošní mariánské pouti na Vranově u Brna a navštívili nově zrekonstruovanou rozhledu Babí lom. Vyrazili jsme ráno vlakem z Čebína do České a odtud pěšky po sedmiradostné cestě až na Vranov. Po mši svaté a posilnění těla dobrotami z místních stánků jsme se vydali na Babí lom. Odtud vedly naše kroky...

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky