OREL jednota ČEBÍN

Sportuj, modli se, pracuj ...

NAŠE JEDNOTA


Jsme spolek, křesťanská organizace. Naší snahou je působit v oblasti sportu, kultury a podílet se na veřejném dění v Čebíně.

Pořádáme tábory pro děti, hrajeme divadlo, jezdíme na pouť na svatý Hostýn, organizujeme akce pro děti a mládež, pořádáme krojované hody, košty vína a masopustní rej masek, živý betlém, tříkrálovou sbírku a další.

Našim zázemím je bývalá farní stodola, která byla přebudována na orlovnu, kterou využíváme pro vlastní aktivity a nabízíme i veřejnosti. 

NOVINKY

1. dubna Vás srdečně zvu, abyste se připojili k akci UKLIĎME ČEBÍN. Sejdeme se v 9:00 hodin před obecním úřadem. Pytle na odpadky i rukavice budou pro všechny k dispozici. Akci zakončíme na Čebínské stodole opékáním špekáčků a pro děti budou připraveny drobné odměny a skákací hrad.

V úterý 14. 3. 2023 jsme se vypravili na nové tábořiště, které bychom měli začít využívat už tento rok pro letní tábor. Shodou náhod nám byl nabídnut pozemek bývalé cihelny poblíž řeky Trnavy a k tomu dobré zázemí v podobě zajištění pitné vody a dostatku palivového dřeva. Velmi si Vážím vstřícného přístupu pana Homolky, který nám zcela nezištně...

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky