OREL jednota ČEBÍN

Sportuj, modli se, pracuj ...

NAŠE JEDNOTA


Jsme spolek, křesťanská organizace. Naší snahou je působit v oblasti sportu, kultury a podílet se na veřejném dění v Čebíně.

Pořádáme tábory pro děti, hrajeme divadlo, jezdíme na pouť na svatý Hostýn, organizujeme akce pro děti a mládež, pořádáme krojované hody, košty vína a masopustní rej masek, živý betlém, tříkrálovou sbírku a další.

Našim zázemím je bývalá farní stodola, která byla přebudována na orlovnu, kterou využíváme pro vlastní aktivity a nabízíme i veřejnosti. 

NOVINKY

V neděli 2. 10. 2022 jsem se zúčastnili poslední letošní mariánské pouti na Vranově u Brna a navštívili nově zrekonstruovanou rozhledu Babí lom. Vyrazili jsme ráno vlakem z Čebína do České a odtud pěšky po sedmiradostné cestě až na Vranov. Po mši svaté a posilnění těla dobrotami z místních stánků jsme se vydali na Babí lom. Odtud vedly naše kroky...


Dobrý den, v neděli 2/10 bychom chtěli nabídnout dětem z tábora i ostatním výlet na Vranov (poslední letošní mariánská pouť). Po cestě zpět bysme se stavili na opraveném Babím lomě a zakončili bysme opékáním špekáčků na farní zahradě v Čebíně.

Vytvořte si webové stránky zdarma!